OORDELEN

Dit verhaal vond ik prachtig, ik vertel het graag aan mijn yogaleerlingen en dan praten we er een tijdje over. Daarna vraag ik aan ze, een ding te onthouden.

-weet je het of denk je het?

Een jongen van negen jaar vraagt aan zijn vader; wat moet ik doen om gelukkig te zijn? Zijn vader zegt: kom pak je rugzak en de ezel we gaan 4 dagen op reis.

Op dag 1 zit de zoon met zijn rugzak op de ezel. De vader loopt naast hen met zijn eigen rugzak op zijn rug. De mensen die hen voorbij zien komen, zeggen tegen elkaar; wat heeft die zoon een gebrek aan respect voor zijn vader!, zo klein is hij niet meer en hij gaat op de ezel zitten, terwijl zijn vader de jongste niet meer is, belachelijk..

Op dag 2 zit de vader met rugzak op de ezel en de zoon loopt er rustig naast. Wederom wordt over hen gesproken. Wat een ontaarde vader, hij vindt zijn comfort en gerief belangrijker dan dat van zijn zoon. Bovendien is de vader nog niet zo oud en het zoontje is nog maar een klein ventje…

Op dag 3 gaan zowel de vader als zoon met bepakking op de ezel zitten. Wat een egoïsten en dierenbeulen! Hoe kunnen ze dat doen? Dat zouden wij nooit doen…

Op dag 4 lopen zowel de vader als zoon met hun bagage naast de ezel. En weer praten de mensen over hen; die twee snappen de essentie van een ezel niet. Wat een stelletje idioten dat ze geen gebruik maken van de ezel…Bij thuiskomst vraagt de vader aan zijn zoon; heb je een antwoord op je vraag gekregen? De zoon knikt.

Om geluk en tevredenheid te ervaren is het zinvol dat je zelf betekenis geeft aan een situatie, ongeacht wat de ander daarvan zal vinden en natuurlijk binnen de grenzen van de wet en de redelijkheid. Iedereen heeft immers wel ergens een mening over. Vaak is dat zonder dat we de achtergronden kennen of überhaupt de situatie begrijpen.

Je geeft betekenis aan je leven door zoveel mogelijk te handelen volgens waarden en normen die voor jou belangrijk zijn.

Door te leven volgens je eigen waarden voorkom je dat je een stuiterbal wordt, die overal en nergens door iedereen en alles heen wordt geslingerd.

Je hebt immers een kompas waarop je kunt varen. Het geeft jou richting ongeacht hoe je omgeving je gevraagd of ongevraagd adviseert. Dat zorgt voor houvast en rust.

De zoon uit het verhaal kwam tot het besef dat JA zeggen tegen de realiteit hem het krachtigst maakt. Iemand heeft altijd wel een oordeel over je dat is de realiteit en die gaat niet veranderen, hoe hard je je daar ook tegen verzet.

Overgave aan wat onvermijdelijk is, geeft je kracht en dus geluk.